Bestuur

Het bestuur van de Stichting Cuban Cultural Ventures bestaat uit:

Jan den Ouden – voorzitter

Ap Lammers – penningmeester

Annette Dijkhuizen – algemeen bestuurslid

André Dorst – secretaris

De leden van het bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten