Bestuur

Het bestuur van de Stichting Cuban Cultural Ventures bestaat uit:

Ap Lammers – penningmeester

Libia Hern├índez – secretaris

Hendrik van Gent – voorzitter (tijdelijk)

De leden van het bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten