Join the CCV Amigos Club!

Stichting Cuban Cultural Ventures heeft de CCV Amigos Club opgericht om u bij ons werk te betrekken en u in de gelegenheid te stellen de internationale, culturele projecten van de stichting te ondersteunen. 

 

 

De Nederlandse Belastingdienst heeft de Culturele ANBI-status verleend aan Stichting Cuban Cultural Ventures. Dat betekent dat CCV gezien wordt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en dat donaties aan CCV aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

 

Omdat Cuban Cultural Ventures de Culturele ANBI status heeft is er een extra belastingvoordeel voor donateurs, zowel voor particulieren als voor bedrijven: Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. (bron: site Belastingdienst.)

 

Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden. Ze moeten worden gedaan voor een periode van minimaal vijf jaar. Deze giften worden volgens art. 6.34 jo. 6.38 Wet IB 2001 zonder drempel of maximum in aanmerking genomen. Ze zijn dus integraal aftrekbaar. Giften aan culturele (ANBI-) instellingen worden ingevolge art. 6.39a, lid 1 tegen 125% van de gift in aanmerking genomen, waarbij de verhoging maximaal € 1.250 kan bedragen. Wanneer iemand zich bijvoorbeeld committeert om vijf jaar lang € 5.000 te schenken, mag hij / zij jaarlijks € 6.250 aftrekken. Bij het huidige toptarief van 51,95% inkomstenbelasting is die aftrekpost € 3.246,88 waard, ofwel 64,94% van de daadwerkelijke schenking van € 5.000. Of de multiplier van 125% na 1 januari 2019 gehandhaafd blijft, is nog onzeker. De uitkomsten van de evaluatie staan nog niet vast. Daarnaast is het de bedoeling van het kabinet dat met ingang van 2020 alle aftrekposten in box 1 nog slechts aftrekbaar zijn tegen het tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken, en dit tarief wordt tot en met 2023 met stapjes van 3% afgebouwd naar het nieuwe basistarief van 37,05%.

 

Vanaf 2020 wordt de aftrek in vier jaar afgebouwd van 49,5% naar 37,05% in 2023.

 

 

 

IBAN: NL 85 RABO 0120 5329 56