Missie en Visie

Visie

Cuban Cultural Ventures gaat ervan uit dat:

  • Internationale uitwisseling van kunst, cultuur, kennis en ideeën leidt tot wederzijds begrip
  • Ook Cubaanse kunstenaars en wetenschappers zich internationaal moeten kunnen ontplooien
  • De effecten van deze internationale uitwisseling verrijkend zijn voor Cubaanse kunstenaars wetenschappers en voor het Nederlands internationaal cultuurbeleid en daarmee voor de Cubaanse en Nederlandse samenleving als geheel
Coronación en la carretera VERKOCHT / SOLD

Coronación en la carretera, Julio Breff Guilarte

Missie:

De missie van Cuban Cultural Ventures is het bevorderen van culturele uitwisseling tussen Cuba en andere landen, om te beginnen Nederland. Daarbij probeert CCV een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Niet alleen zij die de Cubaanse cultuur via CCV leren kennen hebben hier baat bij, ook de Cubanen zélf zijn ermee geholpen. Cuban Cultural Ventures gelooft dat culturele uitwisseling leidt tot wederzijds begrip en culturele verrijking. Uitdrukkelijk streven is dat een zo’n groot mogelijk deel van de Cubaanse en Nederlandse samenleving profijt heeft bij de uitwisseling, in het bijzonder kunstenaars en (geestes)wetenschappers.

Directeur Esther van Gent: “CCV vindt dat Cubaanse kunstenaars en wetenschappers de kans moeten krijgen te ontdekken wat elders in de wereld gedaan wordt op hun vakgebied. Wij in Nederland kunnen alle kanten op, Nederlandse studenten reizen heel de wereld over – Cubanen kunnen dat niet.”

Door het opzetten van nieuwe projecten werkt CCV verder aan het realiseren van haar doelstelling. CCV zoekt steeds naar nieuwe Cubaanse kunstenaars en wetenschappers om met hen uitwisselingsprojecten te starten, zoals tentoonstellingen, onderzoeken of educatieve activiteiten. Ook wil CCV in de toekomst themabijeenkomsten organiseren in Nederland over thema’s die gerelateerd zijn aan haar activiteiten.

Straatbeeld Oost Cuba