Bestuur

Het bestuur werkt op vrijwillige basis. De huidige samenstelling van het bestuur is:

Overeenkomstig de statuten ontvangen de leden van het Bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.