Missie en Visie

Visie

Cuban Cultural Ventures gaat ervan uit dat:

  1. internationale uitwisseling van kunst, cultuur, kennis en ideeën leidt tot wederzijds begrip;
  2. de effecten van deze internationale uitwisseling verrijkend zijn voor de deelnemende Cubaanse en Nederlandse professionals, voor het publiek en voor de Cubaanse en Nederlandse samenleving als geheel.
Coronación en la carretera VERKOCHT / SOLD

Coronación en la carretera, Julio Breff Guilarte

Missie

De missie van Cuban Cultural Ventures is het bevorderen van internationale, culturele en/of wetenschappelijke uitwisseling tussen Cuba en andere landen -om te beginnen Nederland -en het verspreiden van culturele kennis onder een zo’n breed mogelijk publiek.

Door het opzetten van nieuwe projecten werkt CCV verder aan het realiseren van haar doelstelling. CCV zoekt steeds naar nieuwe Cubaanse artiesten en/of wetenschappers om met hen uitwisselingsprojecten te starten, zoals tentoonstellingen, onderzoeken of educatieve activiteiten.

Straatbeeld Oost Cuba