Over ons

Organisatie                                                                                                                   Cuban Cultural Ventures wordt gedragen door mensen die enthousiast zijn over Cuba en haar cultuur. Kunstenaars, ondernemers, journalisten, fiscalisten en kunstliefhebbers werken met veel inzet samen om internationale, culturele en/of wetenschappelijke uitwisseling tussen Cuba en andere landen mogelijk te maken.

Bestuur CCV                                                                                                                   Het bestuur werkt op vrijwillige basis. De huidige samenstelling van het bestuur is:

Beloningsbeleid                                                                                           Overeenkomstig met de statuten ontvangen de leden van het Bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Raad van Advies CCV                                                                                                      De Raad van Advies van Stichting Cuban Cultural Ventures heeft een adviserende en ondersteunende rol. De raad is niet verantwoordelijk voor het door de Stichting gevoerde beleid. Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit de volgende leden:

 • Prof. dr. H. (Henk) den Heijer
  Professor (emeritus) Maritieme Geschiedenis, Universiteit Leiden. Van 2010 tot en met 2015 was Henk den Heijer hoogleraar Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden en sinds zijn emeritaat in 2015 is hij editor van het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.
  Specialismen; Geschiedenis van de West Indische Compagnie en de Nederlanders in het Atlantische gebied in de 17e en 18e eeuw.
 • Mr. X.G.R (Xavier) Auerbach
  Xavier Auerbach heeft meer dan 25 jaar ervaring als internationaal fiscaal adviseur. Zijn specialismen zijn ondermeer stichtingen en trusts. Xavier Auerbach is verbonden aan het Private Wealth Management Programma van de Nyenrode Business Universiteit.
 • Mr. D (Dirk) Vergunst.
  Rechter te Zutphen / Persrechter.
  Mr. Dirk Vergunst heeft jarenlange ervaring in de juridische arena: zowel in de rol van rechter als in de rol van officier van justitie. Naast Nederlands Recht heeft Vergunst ook Geschiedenis gestudeerd en als docent geschiedenis gewerkt.

Directie/projectmanagement CCV                                                                         Directeur van Cuban Cultural Ventures is Esther van Gent. Projectmanager is Libia Hernández. Zij zijn als zodanig verantwoordelijk van de projecten van de stichting en zoeken naar nieuwe projecten en ideeën voor Cuban Cultural Ventures.

Stagiaires CCV                                                                                                            Cuban Cultural Ventures komt graag in contact met mensen die zich kunnen vinden in haar missie en visie en een bijdrage willen leveren aan de culturele uitwisseling met Cuba. Er is in ieder geval plaats voor:

 • een stagiair marketing voor het maken en uitvoeren van een marketingplan;
 • een stagiair communicatie voor het maken en uitvoeren van een communicatieplan en andere werkzaamheden.